valia

valia
2 valià adv. Sch177, KII41, Jrk32, NdŽ, OGLIII283, , Rg, Vrb; R125, 165 galima, leidžiama, nedraudžiama: Drįstu, man valia R102, 134. Valia man eit ir pasilikt 526. Ar valià taip elgtis? . Anuodum valià duoti, valià neduoti Nt. Nėra valià mums laikyt tiek gyvulių Žgč. Dabar valià mokyklėn eit, valià šokiuos eit Pnm. Nebuvo valià rašyt Kbr. Pjaut valià: kiek nori, tiek ir pjauk Ob. Man valia dirbti, valia nedirbti; savo šimtais išpirkau gyvenimą Žem. Jeigu nori, gali liepti, o man valia neklausyti! LzP. Prasts ubage, pasilik, kaip tau nuo Dievo paskirta! Ne visiems valià karalių šūbą nešioti K.Donel. Man bus valia tuos javus vartoti, kaip pats tiktai noriu BPII321. Ar būtų valia Pelenijoj iš dantų išsikrapščius mėsą suvalgyt? Sln. Nebuvo tuo čėse valia iš kokių krikščioniškų knygų mokinti Ns1832,6. Valia man skirtis iš visų, kuri dailiausia KlvD19. Valià jums teip sakyti, ale ne teip daryste LB76. Valia pjauti, valia nepjauti, valia dalgelį pakabinti J. Padėk rūtas sėti, padėk nuravėti, valià pasiskinti žaliąsias rūteles JV902.
◊ valià kóks nesvarbu koks: Paima valia kokį daiktą ir eina J.Jabl.
valià nevalià Grv nori ar nenori, norom nenorom: Valià nevalià, turėsit eiti NdŽ. Kur dėsis nemokėjęs, jam valià nevalià reikėjo mokėt Šd. Valia nevalia Petras išejo šokti DS369.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Valia — puede referirse a dos personas: Walia, rey visigodo. Valia, personaje ficticio de la trilogía Memorias de Idhún. Esta página de desambiguación cataloga artículos relacionados con el mismo título. Si llegaste aquí a través de …   Wikipedia Español

  • valia — valià 2 prv. Ar valià taip el̃gtis? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valia — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Gebėjimas siekti tikslo įveikiant vidines kliūtis. Šio siekimo tikslas yra aukščiausias motyvas, kurį palaiko žemesnio lygio pažintiniai ir emociniai motyvai. Tikslas lemia vidinį intelektinį veiklos planą,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • valía — (De valer). 1. f. Valor, aprecio de algo. 2. Calidad de una persona que vale. 3. Valimiento, privanza. 4. Facción, parcialidad. mayor valía. f. Acrecentamiento de valor que, por circunstancias externas, recibe algo, independientemente de… …   Diccionario de la lengua española

  • valia — s. f. 1. Valor intrínseco ou estimativo. 2. Merecimento, valor. 3.  [Figurado] Valimento, importância. 4. época das valias: o tempo em que o gado tem mais procura e sobe de preço …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • valia — valià 1 dkt. Tvirtõs, silpnõs vãlios žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valia — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sąmoningas veiksmų pasirinkimas. atitikmenys: angl. will vok. Wille rus. воля …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • valia — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Psichinis vyksmas – sąmoningas veiksmų, poelgių pasirinkimas ir reguliavimas, padedantis žmogui įveikti kliūtis siekiant tikslo. Išoriškai reiškiasi veiksmais ir judesiais. atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • valia — 1 valià sf. (2) K, Š, Rtr, LzŽ; R150, Sut, N, LsB312, L, APhIV154, OGLIII283 1. gebėjimas apsispręsti, sąmoningai tikslingai atlikti vienus veiksmus ir susilaikyti nuo kitų; gebėjimas pasirinkti ir siekti tikslo: Valià yra žmogaus apsisprendimo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valía — ► sustantivo femenino 1 Valor o calidad de una persona o cosa: ■ tiene joyas de mucha valía; es un chico de valía. SINÓNIMO valoría valer 2 Preferencia en el favor y confianza de un alto personaje. SINÓNIMO privanza 3 Grupo de gente separada del… …   Enciclopedia Universal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”